Đồ chơi yêu thích của trẻ em nghèo khắp thế giới. Đồ chơi của trẻ em nghèo có khi chỉ là một chai nhựa đã cũ, một bắp ngô hay một con búp bê bị hỏng..

Trong gia đình Ấn Độ có thu nhập 29 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một chai nhựa.

Trong gia đình Tunisia có thu nhập 176 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một con gấu bông.

Trong gia đình Philippines có thu nhập 170 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một con búp bê bằng nhựa.

Trong gia đình Colombia có thu nhập 123 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một quả bóng đá.

Trong gia đình Colombia có thu nhập 145 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một quả bóng nhựa.

Trong gia đình Palestine có thu nhập 112 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một chai nhựa.

Trong gia đình Nigeria có thu nhập 124 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là cọc gỗ.

Trong gia đình Colombia có thu nhập 163 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một con mèo.

Trong gia đình Ấn Độ có thu nhập 80 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một con búp bê nhựa bị hỏng.

Trong gia đình Zimbabwe có thu nhập 34 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một trái bóng tự làm.

Trong gia đình Burkinabe có thu nhập 45 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một con búp bê nhựa bị hỏng.

Trong gia đình Burundi có thu nhập 29 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là ngô sấy khô.

Trong gia đình Haiti có thu nhập 39 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một trái bóng tennis.

Trong gia đình Zimbabwe có thu nhập 41 USD/tháng cho mỗi người lớn, đồ chơi yêu thích của trẻ em là một chiếc xe đồ chơi cũ.

Bình luận